Полици

Моля, избери начин за идентифициране, за да видиш твоите договори. Тази страница е само за застраховки UNIQA pure. За други застраховки моля виж тук.

По лични данни

Въведи своите данни и получи SMS с ПИН за идентификация.

Дата на раждане

Няма клиенти, които да отговарят на посоченото фамилно име и дата на раждане.

или

По номер на полица

Въведи номера твоята полица, за идентифициране.

Не е открита такава полица.

Моля избери твоя телефонен номер.

или

Моля въведи получения PIN

Успешно изпратен SMS .
Не получи SMS?

Изпратен E-mail на .
Не получи E-mail? .


Това не е правилният E-mail?

Здравей отново!

Успешно се удостовери като клиент на UNIQA Pure.

Продължи към следващата стъпка