Моите щети

Добре дошли в страницата за щети на UNIQA pure. Можеш да заведеш нова претенция тук или да видиш статуса на вече обработен иск.
 

За да заведеш щета по полица, която не от UNIQA pure моля кликни тук.

Моля избери тип щета, за да заведеш претенция:

Какъв документ ми е нужен?
Медицински разходи / Злополука
Непредвидени ситуации при пътуване
Отмяна на пътуване или принудително връщане по спешност
Авария на тръби
Щети причинени от метеорологични условия
Влизане с взлом

Виж статус на щета

Моля, влез, за да видиш проследиш статуса на заведените щети.

Ще получиш и имейл
с всяка промяна на статуса на щета.

УНИКА Обслужване на щети

ЧЗВ за възстановяване на разходи по застраховка за пътуване

Какво да направя при настъпване на застрахователно събитие?

Моля свържете се незабавно (най-късно до 48 часа) с Асистанс компанията КОРИС БЪЛГАРИЯ на тел.:

+359 2 90 30 110 или +359 897 33 77 07.

Ако трябва да регистрираш претенция по полицата, моля посети нашия уебсайт www.uniqa.bg не по-късно от 5 работни дни след узнаване за събитието. (В случай на кражба чрез взлом, уведоми полицията и застрахователя не по-късно от 24 часа от узнаването.)

Ще бъда ли информиран какви са следващите действия?

За да бъдеш информиран, УНИКА ще ти изпрати имейл за всеки етап по време на процеса на обработване на претенцията ти. Можеш също така да следиш статуса на твоята претенция тук.

Колко време ще отнеме обработването на претенцията ми?

Това зависи от сложността на твоята претенция. Първата обратна връзка ще ти изпратим в рамките на 24 часа. Средно, обработването на претенция отнема 5 работни дни.

Как мога да предоставя допълнителни документи?

Ако се нуждаем от допълнителни документи, ще бъдеш информиран чрез имейл да ги прикачиш в модула за статус по Щета.

Какви документи е необходимо да предоставя?

Когато регистрирате претенция, ще имаме нужда от твоят документ за самоличност и други допълнителни документи като фактури, касови бележки, медицински доклад, доклад от полицията. Ще е чудесно ако имате документи за собственост! Но ние знаем, че не всеки пази тези документи.

Как се определя стойността на моето имущество при обработване на претенция?

Ние предоставяме „възстановителна стойност“ за унищожено, увредено или откраднато имущество. Това означава, че ще калкулираме стойността на твоите вещи на база на сегашните им цени в ново състояние. Ако определена вещ вече не може да бъде закупена, ще направим калкулацията на база на най-близкия й аналог.

Например: ако фотоапаратът ти,  който е бил купен преди три години за 300 лева е откраднат, а в момента същият модел е възможно да бъде закупен за 150 лева. Нашата работа е да ти изплатим обезщетение за замяна на същата вещ, затова неговия размер ще бъде 150 лева.

Как ще получа обезщетението?

След като претенцията ти бъде одобрена, ще наредим плащане директно към твоята банкова сметка, от която е платена премията или към друга банкова сметка, която ни посочиш във формата за претенция.

Колко време ще отнеме плащането на обезщетение?

Нашата цел е обезщетения по претенции да се плащат незабавно. Има и случаи, когато ще е необходимо да разгледаме събитието по-детайлно за да одобрим претенцията, а също ще има претенции за имущество или отговорност, при които ще е необходимо повече време за да бъдат решени.

Например, ако част от информацията, която сме поискали не ни е предоставена, нашият екип ще има нужда от допълнително време за да прецени събитието и най-вероятно ще се свърже с теб за по-нататъшното разглеждане или посещение на място.

ЧЗВ за Щети по застраховка на Апартамен

Какво да направя при настъпване на застрахователно събитие?

На първо място, трябва да предприемеш незабавни действия за защита на твоето недвижимо и движимо имущество от последващи увреждания, изключвайки газта, електричеството или водата.

Ако трябва да регистрираш претенция по полицата, моля посети нашия уебсайт www.uniqa.bg не по-късно от 5 работни дни след узнаване за събитието. (В случай на кражба чрез взлом уведоми полицията и застрахователя не по-късно от 24 часа от узнаването.)

Ще бъда ли информиран какви са следващите действия?

За да бъдеш информиран, УНИКА ще ти изпрати имейл за всеки етап по време на процеса на обработване на претенцията ти. Можеш също така да следиш статуса на твоята претенци тук.

Колко време ще отнеме обработването на претенцията ми?

Това зависи от сложността на твоята претенция. Първата обратна връзка ще ти изпратим в рамките на 24 часа. Средно, обработването на претенция отнема 5 работни дни.

Как мога да предоставя допълнителни документи?

Покритието по риска отмяна на пътуване може да бъде избрано допълнително преди закупуването на застраховката.

Какви документи е необходимо да предоставя? Трябва ли да имам опис на имуществото?

Когато регистрирате претенция, ще е чудесно ако имате документи за собственост. Но ние знаем, че не всеки пази тези документи.

Един полезен съвет от нас: увери се, че запазваш касовите бележки/фактури за най-скъпите вещи, които купуваш – да кажем, над 250 лева. По този начин ще можем да обработим твоята претенция по-бързо. Дори и да нямаш документи за покупка, може да е от помощ ако знаеш от къде и кога са закупени най-скъпите вещи.

В случай на претенция, ние ще калкулираме адекватно обезщетение с твоя помощ.

Как се определя стойността на моето имущество при обработване на претенция?

Ние предоставяме „възстановителна стойност“ за унищожено, увредено или откраднато имущество. Това означава, че ще калкулираме стойността на твоите вещи на база на сегашните им цени в ново състояние. Ако определена вещ вече не може да бъде закупена, ще направим калкулацията на база на най-близкия й аналог.

Например: ако фотоапаратът ти,  който е бил купен преди три години за 300 лева е откраднат, а в момента същият модел е възможно да бъде закупен за 150 лева. Нашата работа е да ти изплатим обезщетение за замяна на същата вещ, затова неговия размер ще бъде 150 лева.

Как ще получа обезщетението?

След като претенцията ти бъде одобрена, ще наредим плащане директно към твоята банкова сметка, от която е платена премията или към друга банкова сметка, която ни посочиш във формата за претенция.

Колко време ще отнеме плащането на обезщетение?

Нашата цел е обезщетения за обичайни претенции да се плащат незабавно. Има и случаи, когато ще е необходимо да разгледаме събитието по-детайлно, за да одобрим претенцията, а също ще има претенции за имущество или отговорност, при които ще е необходимо повече време, за да бъдат решени.

Например, ако част от информацията, която сме поискали не ни е предоставена, нашият екип ще има нужда от допълнително време, за да прецени събитието и най-вероятно ще се свърже с теб за по-нататъшното разглеждане. или посещение на място.