Промени договора

Моля, избери как да се идентифицираш в системата Pure, за да получиш достъп до промяна на своите застрахователни договори.
Тази страница е само за застраховки UNIQA Pure. За други видове застраховки, моля натисни тук.

По лични данни

Въведи своите данни и получи SMS с ПИН за идентификация.

Дата на раждане

Няма клиенти, които да отговарят на посоченото фамилно име и дата на раждане.

или

По номер на полица

Въведи номера твоята полица, за идентифициране.

Не е открита такава полица.

Моля избери твоя телефонен номер.

или

Моля въведи получения PIN

Успешно изпратен SMS .
Не получи SMS?

Изпратен E-mail на .
Не получи E-mail? .


Това не е правилният E-mail?

Здравей отново!

Успешно се удостовери като клиент на UNIQA Pure.

Продължи към следващата стъпка